Privacy Policy


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.


1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Shafanna
Website: http://www.shafanna.nl/


2. E-mailadres

  •  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
  •  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.


3. Postadres

  •  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
  • Het postsdres word gebruikt voor pakket bezorging indien van toepassing


4. Telefoonnummer
 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciĆ«le doeleinden.


5. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 

6.  Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Andere: Wij overdragen geen gegevens aan derden, en ontvangen ook geen gegevens van derden.7. Veiligheid opslag van gegevens

  •  Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  •   Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.


8. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

9. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@shafanna.nl

 


Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.